Kupujący ma prawo do zwrotu i wymiany zakupionego Produktu w terminie 14 dni od jego otrzymania.

Szczegółowe uregulowania w tym zakresie zawarte są w Regulaminie Sklepu.

Załączniki:

formularz zwrotu

formularz wymiany